Sporazum o registraciji

Saglasni ste da pomoću ovog foruma nećete objavljivati nijedan materijal koji je lažan, klevetnički, netačan, nasilnički, vulgaran, uznemiravajuć, nepristojan, seksualno orijentisan, preteći, invazivan u privatnost osobe, materijal za odrasle ili na drugi način krši bilo koji međunarodni ili srpski zakon. Takođe se slažete da nećete objavljivati bilo koji materijal zaštićen autorskim pravima, osim ako nemate autorska prava ili imate pismenu saglasnost vlasnika materijala zaštićenog autorskim pravima. Na ovom forumu su takođe zabranjene neželjene pošte, spamovi, reklame, lančana pisma, piramidalne šeme i pozivi.

Imajte na umu da je nemoguće da osoblje ili vlasnici ovog foruma potvrde tačnost postova. Imajte na umu da mi ne nadgledamo aktivno objavljene poruke i kao takve ne odgovaramo za sadržaj. Ne garantujemo tačnost, potpunost ili korisnost bilo kakvih predstavljenih informacija. Objavljene poruke izražavaju stavove autora, a ne nužno i stavove ovog foruma, njegovog osoblja, podružnica ili vlasnika ovog foruma. Svako ko oseća da je neprihvatljiv post podstiče se da odmah obavesti administratora ili moderatora ovog foruma. Osoblje i vlasnik ovog foruma zadržavaju pravo uklanjanja nepobitnog sadržaja, u razumnom roku, ako utvrde da je uklanjanje neophodno. Ovo je ručni postupak, međutim imajte na umu da možda neće moći odmah ukloniti ili urediti određene poruke. Ova politika odnosi se i na informacije o profilima članova.

I dalje ste jedini odgovorni za sadržaj objavljenih poruka. Pored toga, pristajete da obeštetite i smatrate bezopasnim vlasnike ovog foruma, bilo koje povezane veb stranice ovog foruma, njegovo osoblje i njegove podružnice. Vlasnici ovog foruma takođe zadržavaju pravo da obelodane vaš identitet (ili bilo koje druge povezane informacije prikupljene na ovoj usluzi) u slučaju formalne žalbe ili pravnog postupka koji proizilazi iz bilo koje situacije prouzrokovane korišćenjem ovog foruma.

Tokom registracije imate mogućnost da odaberete svoje korisničko ime. Savetujemo da ime zadržite odgovarajućim. Pomoću ovog korisničkog naloga koji se spremate da registrujete, pristajete da svoju lozinku nikada nećete davati drugoj osobi, radi vaše zaštite i razloga valjanosti. Takođe se slažete da NIKADA nećete koristiti račun druge osobe iz bilo kojeg razloga. Takođe vam toplo preporučujemo da koristite složenu i jedinstvenu lozinku za svoj nalog kako biste sprečili krađu računa.

Nakon što se registrujete i prijavite na ovaj forum, moći ćete da popunite detaljan profil. Vaša je odgovornost da predstavite čiste i tačne informacije. Sve informacije koje vlasnik ili osoblje foruma utvrdi da su po prirodi netačne ili vulgarne, biće uklonjene, sa ili bez prethodnog obaveštenja. Mogu se primeniti odgovarajuće sankcije.

Imajte na umu da se sa svakom objavom beleži vaša IP adresa u slučaju da morate biti zabranjeni sa ovog foruma ili kontaktirate svog davatelja internet usluga. To će se dogoditi samo u slučaju velikog kršenja ovog sporazuma.

Takođe imajte na umu da softver smešta keksiće, tekstualnu datoteku koja sadrži delove informacija (kao što su vaše korisničko ime i lozinka), u keš pregledača. Ovo se SAMO koristi da bi se prijavili / odjavili. Softver ne prikuplja ili šalje bilo koji drugi oblik informacija na vaš računar.

Privacy Policy

A privacy policy has not been created for this forum.